تیتر امشب/ مناطق آزاد مکانی برای واردات نه صادرات

تیتر امشب/ مناطق آزاد مکانی برای واردات نه صادرات
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، مناطق آزاد در حال حاضر نه تنها به محلی برای تولید و صادرات بوده، بلکه حتی به مکانی برای واردات تبدیل شده اند.

تیتر امشب/ مناطق آزاد مکانی برای واردات نه صادرات