تیتر امشب / عدم تعادل در بازار مالی کشور

تیتر امشب / عدم تعادل در بازار مالی کشور
همتی رئیس کل بیمه مرکزی، بانک، بورس و بیمه را سه ضلع بازار مالی کشور خواند و گفت: رشد ناهمگون بانک ها در کشور به دلیل اقتصاد دولتی و پول نفت باعث ناهمگونی در بازار مالی کشور شده است.

تیتر امشب / عدم تعادل در بازار مالی کشور