تیتر امشب/ رونق تولید و اشتغال با استراتژی جایگزینی

تیتر امشب/ رونق تولید و اشتغال با استراتژی جایگزینی
کارشناسان اقتصادی در برنامه تیتر امشب راه حل رونق تولید و اشتغال و جلوگیری از واردات کالاهایی که نمونه داخلی دارند را بکارگیری از ابزارها به شکل تلفیقی و همزمان و اعمال محدودیت واردات در کوتاه مدت عنوان کردند.

تیتر امشب/ رونق تولید و اشتغال با استراتژی جایگزینی