تیتر امشب/ حقوق بشر بهانه جنگ افروزی آمریکایی‌ها

تیتر امشب/ حقوق بشر بهانه جنگ افروزی آمریکایی‌ها
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به عقبه فکری استکباری در مسئولان آمریکا گفت: حقوق بشر تنها بهانه ای برای جنگ افروزی و خونریزی آنها در کشورها است.

تیتر امشب/ حقوق بشر بهانه جنگ افروزی آمریکایی‌ها