تیتر امشب/ بازگشت رونق به بازار مسکن

تیتر امشب/ بازگشت رونق به بازار مسکن
کارشناس حوزه مسکن در گفتگوی تیتر امشب گفت: در ماه های اخیر تقاضای واقعی در بازار وجود دارد و این از رونق بازار مسکن حکایت دارد.

تیتر امشب/ بازگشت رونق به بازار مسکن