تیتر امشب/ اهمیت تعامل اصناف و شورای شهر

تیتر امشب/ اهمیت تعامل اصناف و شورای شهر
تعامل بیش از پیش اصناف، شورای شهر و شهرداری ها می تواند راهکار مهمی در حل مشکلات و معزلات اصناف باشد بنابراین رویکرد جامع و متمرکز در جامعه می تواند بسیاری از مشکلات در امور اصناف را حل و فصل کند.

تیتر امشب/ اهمیت تعامل اصناف و شورای شهر