تیتر امشب/ استقبال مردم از تولیدات داخلی

تیتر امشب/ استقبال مردم از تولیدات داخلی
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با اشاره به استقبال مردم از تولیدات داخلی گفت: فضای امیدوارکننده ای در حوزه صنایع کوچک و تولید داخلی داریم چنان که در دهه فجر 400 واحد افتتاح کردیم.

تیتر امشب/ استقبال مردم از تولیدات داخلی