تیتر امشب/ استدلال مخالفان و موافقان تراریخته ها در سخنانی چالشی (1)

تیتر امشب/ استدلال مخالفان و موافقان تراریخته ها در سخنانی چالشی (1)
موافقان و مخالفان استفاده از محصولات تراریخته در کشور هرکدام به بیان دیدگاه های خود درباره استفاده یا عدم استفاده از این محصولات پرداختند.

تیتر امشب/ استدلال مخالفان و موافقان تراریخته ها در سخنانی چالشی (1)