تیتر امشب/تجویز داروهای گران‌قیمت تخلف است

تیتر امشب/تجویز داروهای گران‌قیمت تخلف است
سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد: تجویز داروهای گران‌قیمت توسط پزشک که خارج از فهرست رسمی دارویی کشور باشد، تخلف است، بنابراین پزشکان باید خود را به تعرفه های اعلام شده ملزم کنند.

تیتر امشب/تجویز داروهای گران‌قیمت تخلف است