تیترامشب/ گفتار امام درباره آمریکا به واقعیت پیوست

تیترامشب/ گفتار امام درباره آمریکا به واقعیت پیوست
کارشناسان معتقدند امام راحل با توجه ویژه ای که به خداوند داشت هرگز از هیچ قدرتی نترسید و همین امر امر موجب شد تا بعد از گذشت بیش از 30 سال کلام امام بیش از پیش لمس شود که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

تیترامشب/ گفتار امام درباره آمریکا به واقعیت پیوست