تیترامشب/ خلا قانوی نداریم، مسئله اصلی نظارت است

تیترامشب/ خلا قانوی نداریم، مسئله اصلی نظارت است
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 مجلس با اشاره به نبود خلا قانونی برا رفع مشکل اشتغال گفت: مسئله اصلی نظارت است که اگر به درستی صورت بگیرد می تواینم شاهد شکوفایی تولید و اشتغال در کشور باشیم.

تیترامشب/ خلا قانوی نداریم، مسئله اصلی نظارت است