تولید لباس متفاوت برای فضانوردان + فیلم

تولید لباس متفاوت برای فضانوردان + فیلم
دانشمندان روسیه لباس جدید ضد سرما برای فضانوردان تولید کردند.
۱۰:۳۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ آذر


تولید لباس متفاوت برای فضانوردان + فیلم