تولید حسگرهایی برای تشخیص زودهنگام بیماری‌ها

تولید حسگرهایی برای تشخیص زودهنگام بیماری‌ها
پژوهشگران دانشگاه یزد با استفاده از رشته‌های DNA و نانو مواد حسگرهایی را برای تشخیص بیماری‌ها به ویژه انواع سرطان‌ها عرضه کردند و امیدوارند با تجاری سازی آن بتوانند افق روشنی را برای تشخیص زودهنگام بیماری‌ها پدید آورند.
۱۶:۲۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۱ آبان


تولید حسگرهایی برای تشخیص زودهنگام بیماری‌ها

دانلود برنامه ایمو