تولد روزانه حدود ۸۰ نوزاد معلول درکشور/ مشاوره ژنتیک اجباری شد

تولد روزانه حدود ۸۰ نوزاد معلول درکشور/ مشاوره ژنتیک اجباری شد
رئیس سازمان بهزیستی گفت: روزانه به طور متوسط حدود ۸۰ و سالانه بیش از ۳۰ هزار نوزاد معلول در کشور متولد می شوند که باید با برنامه ریزی مناسب از این روند جلوگیری کنیم.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۹ بهمن


تولد روزانه حدود ۸۰ نوزاد معلول درکشور/ مشاوره ژنتیک اجباری شد