تولد اولین مورچه های تراریخته در آمریکا

تولد اولین مورچه های تراریخته در آمریکا

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۵۰

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

سرویس جهان مشرق – پس از گیاهان تراریخته، اکنون تولید جانورانی که دانشمندان در ژن آنها دست برده اند، خبرساز شده است، اتفاقی که برای اولین بار به صورت علنی از آزمایشگاهی در منهتن به دنیا مخابره شد.
دکتر کروناور هزاران مورچه را در آزمایشگاه گرد آورده و با علامتگذاری آنها عملکرد هر یک را از طریق رایانه تحلیل می کنند. او می گوید توانسته نشانه های مولکولی و عصبی را در بدن این جانداران کوچک بیابد که آنها را به ترجیح زندگی اجتماعی سوق می دهد.
کروناور که دانشمندی آلمانی و مهاجر به آمریکا است، همچنین به نشانه هایی دست یافته که مرتبط با روحیات خاص مثل پرستاری از همنوعان و غذادادن به نوزادان …

تولد اولین مورچه های تراریخته در آمریکا