توقف قطعی برداشت چوب، فرصتی برای نفس کشیدن جنگل ها

توقف قطعی برداشت چوب، فرصتی برای نفس کشیدن جنگل ها
نوبخت، معاون سازمان جنگل ها و شاعری، عضو کمیسیون کشاورزی متفق القول تأکید کردند که توقف کامل برداشت چوب از جنگل ها، فرصتی برای احیای این موهبت الهی است که در دهه های اخیر با بی مهری ها فراوانی مواجه بوده است.

توقف قطعی برداشت چوب، فرصتی برای نفس کشیدن جنگل ها