توقف ثبت سفارش واردات پوشاک

توقف ثبت سفارش واردات پوشاک
رئیس اتحادیه پوشاک گفت: از آنجا که هیچ کدام از برندهای واردکننده پوشاک وارداتی مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند، واردات پوشاک متوقف شده است.

توقف ثبت سفارش واردات پوشاک