توضیحات جنجالی درباره علت عدم حضور «هانی نوروزی» در جشن قهرمانی

توضیحات جنجالی درباره علت عدم حضور «هانی نوروزی» در جشن قهرمانی
ممانعت از حضور هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید تیم پرسپولیس برای شرکت در جشن قهرمانی این تیم، انتقادهای بازیکنان و خانواده وی را به دنبال داشت.

توضیحات جنجالی درباره علت عدم حضور «هانی نوروزی» در جشن قهرمانی