توصیه جدید محققان برای کنترل دیابت

توصیه جدید محققان برای کنترل دیابت
کالج پزشکان آمریکا در جدیدترین توصیه های خود درباره درمان دیابت اعلام کرد متفورمین خط اول درمان دیابت است زیرا موثرتر است و عوارض جانبی کمتری دارد.
۰۹:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۵ دی


توصیه جدید محققان برای کنترل دیابت