توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور از ۱۳ بهمن

توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور از ۱۳ بهمن
کارت آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور(نوبت هفدهم) بهمن ۹۵ از چهارشنبه ۱۳ بهمن توزیع می شود.
۱۸:۵۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۸ دی


توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور از ۱۳ بهمن