تنها عاملی که رحمتی را در استقلال نگه می دارد

تنها عاملی که رحمتی را در استقلال نگه می دارد
سرمربی تیم فوتبال استقلال به جدایی کاپیتان اول تیمش هیچ تمایلی ندارد

تنها عاملی که رحمتی را در استقلال نگه می دارد