تنها راه منصوریان برای حضور ستاره گسترش فولاد در استقلال

تنها راه منصوریان برای حضور ستاره گسترش فولاد در استقلال
داریوش شجاعیان از ابتدای امسال مد نظر منصوریان بود اما مسئولان باشگاه گسترش با این انتقال مخالفت کردند.

تنها راه منصوریان برای حضور ستاره گسترش فولاد در استقلال