تنظیم ساعت بدنتان را به هم نزنید

تنظیم ساعت بدنتان را به هم نزنید

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۳۰

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش ایلنا به نقل از تسنیم؛ تنها یک ساعت پرواز با هواپیما برای ویرانی بشر کافی است. پس می توانید تصور کنید تا چه حد سفر هوایی چند ساعته می تواند اثرات سوء بر جسم و روح فرد به جای بگذارد. دلیل خستگی پرواز این است که بدن شما عادت کرده طبق ریتم شبانه روزی خودش عمل کند، ولی ناگهان باید طبق ریتم و ساعت جدید مقصد عمل کند که این تغییر به آهستگی انجام می شود.
ممکن است بعد از سفر هوایی بخواهید بعد از ظهر بخوابید و در عوض تا پاسی از شب بیدار بمانید، زیرا بدنتان ریتم خاص خودش را دارد. ولی می توان با تنظیم تدریجی برنامه خواب قبل از سفر، از خستگی های مفرط ناشی از سفر هوایی جلوگیری کرد …

تنظیم ساعت بدنتان را به هم نزنید

دانلود ایمو برای گوشی