تمهیدات ترافیکی پلیس برای بازی ایران و ازبکستان

تمهیدات ترافیکی پلیس برای بازی ایران و ازبکستان
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک راهور تهران بزرگ تمهیدات ترافیکی بازی امشب تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان را تشریح کرد.

تمهیدات ترافیکی پلیس برای بازی ایران و ازبکستان