تمرینات پرفشار شانس پیروزی را از استقلال گرفت

تمرینات پرفشار شانس پیروزی را از استقلال گرفت
تیم فوتبال استقلال امروز تحت تاثیر تمرینات پرفشار در روزهای گذشته موفق نشد حریف تدارکاتی خود را شکست دهد.

تمرینات پرفشار شانس پیروزی را از استقلال گرفت