تمدید مهلت پرداخت وجه ثبت نام آزمون ورودی مدارس سمپاد تا 5 اردیبهشت ماه

تمدید مهلت پرداخت وجه ثبت نام آزمون ورودی مدارس سمپاد تا 5 اردیبهشت ماه
رئیس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از تمدید مهلت پرداخت وجه ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان خبر داد.

تمدید مهلت پرداخت وجه ثبت نام آزمون ورودی مدارس سمپاد تا 5 اردیبهشت ماه