تمدید قرارداد پدیده جوان استقلال به مدت 5 سال

تمدید قرارداد پدیده جوان استقلال به مدت 5 سال
باشگاه استقلال قرارداد یکی از بازیکنان تیم های پایه اش را به مدت پنج سال دیگر تمدید کرد.

تمدید قرارداد پدیده جوان استقلال به مدت 5 سال