تلاش ترکیه برای عملیات نظامی در عفرین

تلاش ترکیه برای عملیات نظامی در عفرین
وزیر دفاع ترکیه از آغاز عملیات نظامی در عفرین سوریه با گلوله باران مناطق مرزی خبر داد.

تلاش ترکیه برای عملیات نظامی در عفرین