تفاهمنامه ای برای حمایت از شرکت های دانش بنیان

تفاهمنامه ای برای حمایت از شرکت های دانش بنیان
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
۲۲:۱۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ آذر


تفاهمنامه ای برای حمایت از شرکت های دانش بنیان