تغییر جدید منصوریان در ترکیب استقلال

تغییر جدید منصوریان در ترکیب استقلال
هافبک راست استقلال به احتمال فراوان در بازی با پدیده دوباره به پست غیر تخصصی خود بر خواهد گشت.

تغییر جدید منصوریان در ترکیب استقلال