تعیین تسهیلات موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش در بودجه 97

تعیین تسهیلات موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش در بودجه 97
کمیسیون تلفیق مجلس بخش های دیگری از هزینه های لایحه بودجه سال آینده را بررسی­ و تصویب کرد.

تعیین تسهیلات موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش در بودجه 97