تعویق نام نویسی آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت

تعویق نام نویسی آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت
نام نویسی آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت قرار بود از امروز آغاز شود که به ۲۰ بهمن موکول شد .
۱۴:۴۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۲ بهمن


تعویق نام نویسی آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت