تعمیرات در ایستگاه فضایی بین المللی

تعمیرات در ایستگاه فضایی بین المللی
دو فضانورد ایستگاه فضایی بین المللی در پیاده روی خطرناک فضایی اقدام به تعمیر سیستم تامین برق ایستگاه کردند.
۱۰:۳۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۹ دی


تعمیرات در ایستگاه فضایی بین المللی