تصویر نگران کننده از پای نیمار پیش از مصاف با رئال مادرید

تصویر نگران کننده از پای نیمار پیش از مصاف با رئال مادرید
ستاره برزیلی پاری سن ژرمن پس از مصاف امروز با تولوز تصویری از مچ پایش به نمایش گذاشت که برای هواداران این تیم پیش از مصاف با رئال مادرید نگران کننده به نظر می‌رسد.

تصویر نگران کننده از پای نیمار پیش از مصاف با رئال مادرید