تصویر قمر زحل که احتمالا زیر سطح اش یک اقیانوس دارد

تصویر قمر زحل که احتمالا زیر سطح اش یک اقیانوس دارد

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۴۰

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

سطح این قمر چنان بازتاب زیادی دارد که تقریبا 90 درصد نوری که از خورشید دریافت می کند را باز می گرداند. بازتاب آن به اندازه ی بازتاب برف تازه است. انسلادوس 500 کیلومتر قطر دارد و قمری کاملا فعال به حساب می آید. داده های فضاپیمای کاسینی نشان می دهند که در قطب جنوب آن تعداد زیادی آبفشان وجود دارد و احتمال وجود یک اقیانوس آب مایع بزرگ زیر سطح آن هم هست. انسلادوس، ششمین ماه بزرگ زحل است و در سال 1789 و توسط ویلیام هرشل کشف شد.

تصویر قمر زحل که احتمالا زیر سطح اش یک اقیانوس دارد