تصویر دلخراش از مهره گردن پادووانی

تصویر دلخراش از مهره گردن پادووانی
لئوناردو پادووانی شب گذشته از ناحیه گردن مورد عمل جراحی قرار گرفت.

تصویر دلخراش از مهره گردن پادووانی