تصمیم اتحادیه اروپا برای تمدید تحریم های روسیه

تصمیم اتحادیه اروپا برای تمدید تحریم های روسیه
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: این اتحادیه قصد دارد بار دیگر تحریم های اقتصادی علیه روسیه را به علت حمایت این کشور از شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین تمدید کند.

تصمیم اتحادیه اروپا برای تمدید تحریم های روسیه