تصاویری جدید از سیاره پلوتو

تصاویری جدید از سیاره پلوتو
این تصاویر از سیاره پلوتو ، معروف به سیاره کوتوله را فضاپیمای نیوهوراینزز ثبت و ارسال کرده است.
۱۶:۲۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ بهمن


تصاویری جدید از سیاره پلوتو