تصاویری از خانه وارونه

تصاویری از خانه وارونه
یک ساختمان‌ساز برزیلی ساختمانی در جنوب شرقی برزیل و در شهر سائو ماتئوس ساخته که وارونه است.
۱۴:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ بهمن


تصاویری از خانه وارونه