تشییع پیکر 14 شهید در 12 استان

تشییع پیکر 14 شهید در 12 استان
پیکر 14 شهید تازه تفحص شده ی دفاع مقدس، امروز در 12 استان تشییع می‌شود.

تشییع پیکر 14 شهید در 12 استان