تشکیل 400 گروه نظارت توزیع سوخت

تشکیل 400 گروه نظارت توزیع سوخت
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام تشکیل 400 گروه پایش و نظارت توزیع سوخت در سراسر کشور گفت: این گروه ها اقدامات مناسب و لازم را برای تامین سوخت در نوروز انجام می دهند.

تشکیل 400 گروه نظارت توزیع سوخت