تشکیل ابرهای موجی شکل در آسمان چین

تشکیل ابرهای موجی شکل در آسمان چین
دریایی از ابر شهر ژانگجیاجی در جنوب شرق چین را فرا گرفت .
۱۷:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ آذر


تشکیل ابرهای موجی شکل در آسمان چین