تشدید مصدومیت ستاره پرسپولیس/ محمد انصاری از لیست برانکو خط خورد!

تشدید مصدومیت ستاره پرسپولیس/ محمد انصاری از لیست برانکو خط خورد!
دیداردو تیم پرسپولیس تهران و ذوب آهن اصفهان درحالی فردا (شنبه) دراستادیوم آزادی برگزارمی شود که محمد انصاری قادرنیست سرخپوشان را همراهی کند.

تشدید مصدومیت ستاره پرسپولیس/ محمد انصاری از لیست برانکو خط خورد!