تشخیص عسل طبیعی از صنعتی ممکن شد

تشخیص عسل طبیعی از صنعتی ممکن شد
محققان کشور موفق به ساخت کیت عسل شدند تا مصرف کنندگان بتوانند عسل طبیعی از صنعتی را با کمترین هزینه تشخیص دهند.
۱۰:۴۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۲ دی


تشخیص عسل طبیعی از صنعتی ممکن شد