تزریق واکسن های زائران خانه خدا دو هفته قبل از اعزام

تزریق واکسن های زائران خانه خدا دو هفته قبل از اعزام
سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: حجاج اعزامی به مکه مکرمه باید دو هفته قبل از اعزام واکسن تزریق کنند.

تزریق واکسن های زائران خانه خدا دو هفته قبل از اعزام