ترک سیگار با داروی ایرانی

ترک سیگار با داروی ایرانی
مدیر عامل شرکت داروسازی کوثر گفت: داروی وارنیکلین باعث از بین بردن تمایل فرد نسبت به سیگار می شود که باید برای محقق شدن کامل آن شش تا ۱۰ هفته مورد استفاده قرار گیرد.
۱۷:۰۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ بهمن


ترک سیگار با داروی ایرانی