ترکیب ایران برای دیدار دوستانه با پاناما اعلام شد

ترکیب ایران برای دیدار دوستانه با پاناما اعلام شد
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان ترکیب ابتدایی تیمش را برای مصاف دوستانه با پاناما اعلام کرد.

ترکیب ایران برای دیدار دوستانه با پاناما اعلام شد