ترکیب استقلال برای فصل جدید؛ دو تازه وارد، سه مسن با میانگین 26.45 سال و آرایش مد جهان

ترکیب استقلال برای فصل جدید؛ دو تازه وارد، سه مسن با میانگین 26.45 سال و آرایش مد جهان
استقلال اولین بازی فصل خود را مقابل نساجی مازندران انجام داد که با برتری شاگردان منصوریان به پایان رسید.

ترکیب استقلال برای فصل جدید؛ دو تازه وارد، سه مسن با میانگین 26.45 سال و آرایش مد جهان