ترکیب استقلال برابر العین اعلام شد

ترکیب استقلال برابر العین اعلام شد
یازده بازیکن استقلال برابر العین مشخص شدند.

ترکیب استقلال برابر العین اعلام شد