ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل الوصل؛ بازگشت محرمی و نیمکت‌نشینی منشا

ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل الوصل؛ بازگشت محرمی و نیمکت‌نشینی منشا
برانکو قصد دارد برای بازی با الوصل امارات یک تغییر بزرگ در ترکیب پرسپولیس ایچاد کند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل الوصل؛ بازگشت محرمی و نیمکت‌نشینی منشا